Vedlikehold og kontroll:

Vedlikeholdsrutinene er greie å ivareta og utføres i hovedsak av anleggets eier. Hyppigheten avhenger av driftsformen og består i hovedsak av å bytte støvfiltre minst en gang pr.år.

Anlegget skal testes og kontrolleres èn gang pr. år. Det tegnes en servicekontrakt som sikrer at dette blir ivaretatt i h.h.t. de til enhver tid gjeldende regler. Kontrollen skal utføres av personell autorisert av godkjenningsinnehaver (leverandør).