Prosjektering (planlegging):

Før anlegget monteres foretas en prosjektering som viser hvor de forskjellige enhetene skal monteres. Dette gjøres i samråd med bruker og selger.

Anlegget planlegges i h.h.t. det aktuelle forsikringsselskaps krav og FG`s regelverk for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartneri.  (FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevd.)

Som underlag behøves en enkel målsatt skisse (tegning) av bygningen(e) påført rominndeling og bruksområdet.

Sammen med anlegget overleveres plantegninger hvor prosjektet er inntegnet.