Montasje og idriftsettelse:

Systemene er enkle å montere. De fleste brukere foretar selv montasjen av aspirasjonsdetektor med  tilhørende rørgater. Dette foretas i h.h.t medfølgende montasjeveiledning og prosjekt-tegningene.

Øvrig utstyr monteres i samarbeid med elektroinstallatør.

Nett-tilkobling(er) må foretas av autorisert elektroinstallatør.

Idriftsettelsen foretas av brukeren i samarbeid med elektroinstallatør eller annen representant som er autorisert av godkjenningsinnehaver (leverandør).