Brannalarmanlegg i driftsbygning:

Driftsbygningen er du helt avhengig av enten den rommer korn eller dyr.
Ved en eventuell brann, eller tilløp til brann, haster det:  Det er viktig å få slukket brannen, men langt viktigere å få berget dyrene!

Klarer du å berge dyrene uten først å slukke brannen?

Vi har utviklet et brannalarmsystem som kan gi deg nødvendige tid til å aksjonere.

Vårt system for driftsbygninger har bygget en sentralenhet inn i samme skap som aspirasjonsdetektoren (for mer informasjon om aspirasjonsdetektoren se "om brannalarm"). Vi kaller denne integrerte enheten for kontrollenhet.
Dette gjør at anlegget kan betjenes direkte på enheten. (Avløseren slipper å gå inn i boligen for å betjene anlegget.)  
Kontrollenheten er en skreddersydd enhet som sammen med rørgaten(e) og varslingsorganene (sirener, blinklys, o.s.v.) er et fullverdig brannalarmanlegg tilpasset norske driftsbygninger!
Kontrollenheten har stor kapasitet: Hver kontrollenhet kan tilkobles 2 stk. røyksugerør hver på inntil 50 m.

Da de fleste branner i driftsbygninger oppstår i forbindelse med bruk av elektrisk utstyr som gjerne er beskyttet med en eller annen form for isolasjon (PVC), er det av avgjørende betydning at alarmanlegget benytter optiske røykdetektorer! Optiske røykdetektorerhar svært gode egenskaper for å kunne detektere den typen røyk som dannes ved brann i plast (PVC).  Ioniske røykdetektorer er ikke egnet til å detektere slike branntilløp.


Punktdetektorer (varme- og/eller røykdetektorer) kan kobles direkte til kontrollenheten. Andre kontrollenheter (aspirasjonsdetektorer) kan også tilkobles.

Enheten er godt beskyttet mot ammoniakk, støv, insekter,  og tåler meget høy fuktighet. 

Skal hele gårdsbruket sikres kan selvsagt kontrollenheten benyttes som en aspirasjonsdetektor som tilkobles en annen sentralenhet f.eks. i bolig.